Thursday, April 14

April 14th 1977


April 9th 2005
Originally uploaded by Arne Andreassen.

Noen minner er hyggeligere enn andre.
Torsdag 14. april 1977 møttes Tullen og Arne på Casino restaurant i Oslo etter jobb. Arne spiste Filet Oscar, mens Tullen bare tok en øl til å begynne med. Hun var ikke av den storetende typen den gang heller.

Dette møtet varte hele helgen og ble opptakten til et 28 års samliv som fortsatt fungerer. Mye har hendt siden på såvel materiell, helsemessig og familiær side. Det er fullt ut mulig å kalle det en suksess.

Vi markerte dagen med en god middag på en italiensk restaurant.
:-)

2 comments:

David said...

Yes I understood this one quite well.

ciscoblog said...

The prevention of underage gambling and identifying and helping problem gamblers is a core objective in running an integrity driven online gambling operation. Gambling at blackjack, or any other online casinos game for that matter is a great form of leisure and entertainment, but for some it can potentially be dangerous.