Thursday, January 31

You are not alone

After almost 40 comments yesterday (and zero the day before) I continue to write my blogtext in English.
In addition to that I received one cellphone photo and two intriguing articles.

The photo came from my youngest daughter Rikke, B.Sc. in Psychology, but at the moment Telemark Skier at Hemsedal, Norway. It could have been presented tomorrow as Sky Watching, but today and tomorrow it will snow and more difficult to see nature as it was yesterday.The first article I received was about Mulitasking and
the second about The Life Cycle of a Blog Post The system map (Click the photo to see graphic better) is described in the article from Wired. You may investigate deeper yourself. However, to rise your interest:
You have a blog. You compose a new post. You click Publish and lean back to admire your work. Imperceptibly and all but instantaneously, your post slips into a vast and recursive network of software agents, where it is crawled, indexed, mined, scraped, republished, and propagated throughout the Web. Within minutes, if you've written about a timely and noteworthy topic, a small army of bots will get the word out to anyone remotely interested, from fellow bloggers to corporate marketeers
38 comments, hundreds of visitors, thousands of tags in databases. You are not alone when blogging.

The Danish text, from Politikken (the first article), many of you have no chance to understand so I give you my version of the topic:
Human Multitasking is:
The ability of a person to perform more than one task at the same time.

This is often seen as a female habit. Men can to the best concentrate on one task at a time. Women can take care of many tasks. May be that is why we meet mostly women as fellow bloggers.
Women check emails, download music, read the news, communicate through texting, talk in cellphone, are driving cars, make dinner and “take care of” children and partners at the same time.
Men have problem enough with swapping TV programs. Agree?
I believe many of my visitors know somebody that may fit into the description.

I do not dare to comment further on the argument in the article saying that multitasking also creates stress-related hormones like cortisol and adrenalin, and thus makes you slower and “dumber”? Waste of energy?

That is why men say Breaks are important. When you calm down, do nothing, do not answer when your partner asks why you only are staring silly and empty into the air - seeing nothing - do not worry.
- Men are only recharging for the next task.

Wednesday, January 30

ABC Wednesday - B

For this ABC Wednesday I have chosen five examples for elaboration on the letter B.

B for today Breakfast with Bacon and egg.
B for the Burning sun and the Blond Beachgirls at FKK MaspalomasB for theBaccalao Pot made ready for Dinner tonight. For recipe, see my comments.

and:

B for Blogtext swapping.

I have many visitors on Wednesdays and Fridays. They come from all over the world. On these days I also use English as text-posting language. Everyone can comments on photos and text.
I have also many global visitors all other days, but they cannot comment because Norwegian is not a global language.

Will the feedback improve and the net-connections expand if I swap to English text every day? All of my visitors in Norway can read (and write?) English, and if not wanted, they do not need to write comments in English. I indeed understand my mother tongue.

Bridging gaps between the writer and the reader can be looked upon as Bridging the gap between two counties like here at Svinesund between Norway and Sweden (the old Bridge seen from the new motorway bridge).
Connection established. No blocking of the road on each sides.
Start communication! Make Comments!If you still are scrolling, looking and reading my post, I invite you to use some more minutes to see and listen to Freddy Kempf playing the
Piano sonata No.8 - Pathetique (YouTube video takes ab. ten min.)

B for Ludvig van Beethoven.

Tuesday, January 29

Mot Norrmalt eller avviksrapportering


Vi kjenner alle til Leif Justers sketch om det som var Mot Norrmalt (You Tube video på 5,33 min)

At nesten alt som presenteres av nyheter i media også kan tituleres som avviksmeldinger (eller negative nyheter), er det vel også flere enn meg som blir litt frustrert over.
Jeg berørte temaet i en blogpost sist mandag, men nå vil jeg se dette blant annet i lys av utviklingen av nyretransplantasjoner (TX-Renis).

Først litt historie:
Den første såkalte vellykkede TX-Renis fant sted i 1954.
To år tidligere hadde man gjennomført en transplantasjon av et nyre som ikke ble “vellykket” da pasienten døde etter 22 dager. Hjertetransplantasjonen (TX-Cor) til Chr. Barnard i 1967 blir imidlertid karakterisert som vellykket selv om pasienten bare levet i 18 dager. Den mediaskapte presentasjonen av hjertetransplantasjonen var så masiv og positiv, at det negative ikke ble gitt spalteplass i det hele tatt. (pasienten hadde ikke mulighet til å overleve da avstøtingsproblematikken ikke var godt nok ivaretatt.)

Nyretransplantasjon kan skje fra levende og døde donorer.
I Norge er vi på Europatoppen for levende donorer av nyrer og nummer ti på verdensbasis. Mer enn hver tredje nyretransplantasjon i Norge kommer fra en nær slektning. Slik har det vært siden starten i 1969. Den positiv opplysning som ligger i at ektefeller og andre også kan være med på å redde liv, ikke må få drukne i avviksraporteringen om at dette "bare" er en tredel av alle nyretransplantasjoner.Norge har den høyeste nyretransplantasjonsrate (Antall TX-Renis per million innbyggere) i verden. I 2004 ble det transplantert 265 nyrer, som tilsvarer 57,7 pmi for TX-Renis. De tilsvarende tallene for Sverige var 41,3, Danmark 34,6 og Finland 37,8. I Europa har for eksempel England en transplantasjonsrate på 32,2, Frankrike 39,4 og Italia 37,7.

I 2007 ble det transplantert 260 nyrer ved Rikshospitalet. Av disse var 86 fra levende givere.2007 ble et rekordår for hele transplantasjonsvirksomheten i Norge. 401 pasienter fikk transplantert et eller flere organer i løpet av året, mot (bare) 333 pasienter året før.

Ofte fokuserer vi også negativt på at mange sier Nei til Donasjon i tilknytning til dødsfall. Avslagsprosenten fra avdødes pårørende var 23 % i 2007 mot 28 % året før, men det betyr også at 77% sa JA.

Dette er flott og gode nyheter. De positive nyhetene varer kort og ventelistene er fortsatt lange. Enda lenger er listene over syke som aldri kommer på disse listene. Kunne det være mulig å tenke oss at det ble etablert et register for personer som var villig til å gi ett nyre til et annet menneske som ikke kan fortsette livet uten en slik gave. Ville det bli oppfattet som et positivt tiltak eller negativt.

Spørsmålet reiser imidlertid endel etiske og moralske utfordringer slik B. Hofmann skriver om i sin kronikk i Tidskriftet. En del av det negative som Hofmann skriver om, bl.a. handel med organer, kaller A. Jacobsen anekdoter. Det positive som sjelden kommer frem er at den etiske standarden til helsepersonellet som arbeider i norsk transplantasjonsmedisin er langt høyere enn det mange synes å tro. Kanskje skulle det bli gitt fokus til forskjell fra rystende nyheter eller påstander/anekdoter fra utlandet.

Den gang jeg arbeidet i DNV hadde vi ofte kvalitetskontroller fra myndighetene, bl.a. Sjøfartsdirektoratet. De rapporterte bare negative avvik. Det syns mange av våre ansatte var urettferdig. Alle de positive og riktige funnene som revisorene ble gjort kjent med, kom aldri i rapportene. Det som var i henhold til vår egen selvpålagte standard (som ofte lå over myndighetenes) ble utelatt mens små avvik nedover fikk røde lys til å blinke.

Slik er det også i nyhetene vedrørende forholdene i skolen. Det finnes faktisk en hel haug av dyktige lærere, og flinke elever og studenter i dette landet. I dag kom avviksmeldingen om studietid på lærerskolene. Avvikene må ikke bli det godes fiende.

Tenk om Media i en måned kunne fokusere på det istedet.

Monday, January 28

Mandag morra blues eller noe slikt

Noen ganger har jeg skrivesperre.
Hva er det viktig eller riktig å poste i dag.
Helt tom er jo hodet ikke selv om det er mandag morgen, men kanskje er denne fokusen på ABC Wednesday og Sky Watch Friday samt den oppkommende Broer som binder med på å fjerne litt av spontaniteten som jeg føler bør ligge i web loggingen. Blir det på en måte viktigere å prestere noe overfor de "andre" der ute, enn å la tankene finne veien til fingrene og tastaturet. Blir loggingen av mine opplevelser her og nå erstattet av tanken om at det bildet eller det temaet må jeg gjemme til "den rette anledning".

Denne veggdekorasjonen eller skulpturen for eksempel. Fridtjof Nansens pass fra 1928 som jeg for første gang la merke til på lørdag. Kanskje er den ny, eller kanskje har den i årevis vært skjult bak parkerte turistbusser ved Rådhuset. Skulle jeg skrive om den i dag, eller skulle jeg ta vare på bildet til F ble onsdagsbokstaven. Gamle Nansen er jo verdenskjent (eller burde være) og ABC Wednesday er jo også informasjon mer enn bilder som på Sky Watch Friday.Og dette skiltet fra en vegg på Ruseløkka. Hva kan det bli til. En større presentasjon av "morsomme" tekster eller et innlegg i debatten om skattlegging av parkeringsplasser i sentrum. Nå foreligger jo ikke forskriftene til denne absurde tanken fra vegsjefen, men hva dersom det var en svensk sau som ville parkere her.
Vel, mandag morra med sperre eller ikke, tekst og blogpost ble det åkkesom.

Sunday, January 27

Mellom to slott

Hovedstaden har to slott.
Det Kongelige Slott med leiligheten til Harald og Sonja, og en del flere høyst herskapelige og representative rom og saler, samt Akershus Slott med sitt mangfoldige og lange historie. Slottet eller festningen ble påbegynt i 1290 og preger byens Skyline fra sjøsiden sammen med Rådhuset.I nærheten av disse monumentale bygningene i Tigerstaden finner vi en av byens hyggeligste restauranter der restaurantsjef Atle Minothi og staben hans gjør sitt beste for at du som gjest skal trives med god mat og god drikke; Restaurant Cafe Christiania:Våpenskjodet over døren viser vei inn til en eventyrlig samling av reklameplakater, og skilt, klær (votter, sko, støvler, undertøy, hatter og luer) briller, pins, dokker, bokser, og jeg vet ikke hva.
Det er et komplett skomakerverksted (min morfar var skomaker) og urmakerbutikk. Det er ikke sikkert at interiøret hadde passet i de fine utenlandske og glossy bladene, men man kan si det samme som skjer når man møter en skorpion: Uberørt blir man ikke.


Gå på jakt blant bord og gjester, og du finner sikkert noe som kan mine deg om tidligere tider, og kanskje også navn som gir assosiasjoner.

Saturday, January 26

Saturday posting, Nok en bytur.

Som de fleste av mine bekjente er vel vitende om, har Urbane mennesker som oss, en større sansynlighet for å bli påtruffet i byen på lørdag enn i marka.

I mange år var restaurant Casino i Stortingsgaten mitt, og senere vårt, faste oppfoldssted fra kloken 12.30 til ca 15.00 hver eneste lørdag. Her var vi alltid velkommen med og uten barn som alltid bare gikk til servitørene, og fikk ark og farvestifter til lunsjen. 
I dag er stamstedet Café Christiania.

Er dette bildet av min bedre halvdel “Strolling through the City”. et typisk foto av en Urban kvinne? Eller hva er oppfatingen av den Urbane person.
Sammenlignbare typer kan fines her.

Er stilen forskjellig i Oslo, Bergen, Trøndelag, Ålesund og Tromsø, for ikke å nevne stedene der mine mange blogvenner kommer fra.
Kartet nedenfor viser hvor i verden mine besøkende kommer fra:
Urban eller ikke, 
dagens blogpost blir også viet min svigersønn, Dr. David M. Berry, som i går hadde sin Graduation etter sin PhD ved University of Sussex, Brighton.

Congratulation David. 
We are proud of you.

Friday, January 25

Sky Watch Friday - The Moon

Fourteen days ago I presented a photo taken by my good friend Asbjørn from his terrace at Einehaugen showing mountains to the south.
This Sky Watch Friday I give you his documentation of the north-western view from last Tuesday morning. The moon was full and the light from the moon created wonderful reflection in the fjord. Astonishing.

The Norwegian painter Edward Munch often used the moonlight as a tag (?) in his Expressionistic landscapes.
I have made my own imitation of Munch through the painting below which I have called “Lonely”

Thursday, January 24

Blogpost 400 - Etter Bybrannen

A small jubilee – This is my blogpost number 400 – The Fire Aftermath.

Mine lesere er vel ganske lei all praten om Ålesund i denne bloggen.
Jeg får derfor avslutte denne gang med ett av de husene som ikke ble tatt av bybrannen i 1904. Huset - Ystenesgata 7 - tilhører billedkunstneren Terje Fagermo som mine trofaste lesere vet er en av mine favorittmalere. Autodidakt, men svært professjonel og enormt dyktig.
I dette huset avholder den berømte "SkyggeRegjeringen" sine julemøter. Sine ukentlige lørdagsmøter avholdes på Walderhaugs Kafe ved hurtigrutekaia.
Jeg behøver vel ikke skrive så mye tekst i dag, som min kone ofte påpeker at jeg gjør, men heller vise dere noen av Terjes malerier

Dette har han kalt "Stille før stormen" og er et godt eksempel på hans bruk av motiver fra Ålesund. Slinningbua er sentral denne gang, og vi føler faktisk regnbyene og uværet komme inn fra vest og omslutte Sukkertoppen. Noe av det samme viste jeg i min SkyWatch Friday for et par uker siden.

Flere eksempler på Terjes malerier så vi på utstillingen i Geiranger som han hadde sist sommer sammen med sine døtre. Hele familien Fagermo representerer:
Godt håndverk og flotte malerier.

Wednesday, January 23

ABC Wednesday

Today I have joined another web community, the ABC Wednesday.
Round 2 starts with the A
A for he first letter in the Alphabet.
A for Arne
A for Art.
A for my birthplace Aalesund.
And
A for a lot of possibility to Announce your thoughts and works through the ABC Wednesday.

Picasso once said "Art Can Only Be Erotic", and on this first day of Round 2, I have chosen ART and show you two of my own paintings: The Putter and The Ornament.I also present an Artificial image of my birthplace AALESUND (normaly written with the Nordic letter Å).

A quarter after 2 am, January 23. 1904 (last night for 104 years ago) the fire that destroyed the old city, mainly built of wooden houses, was reported to the fire brigade. When coming under control 850 houses was destroyed and 10.000 people had no place to take shelter.
The extent of the damage caused by the fire can be seen at this link and by moving the arrow over the today city-photo.

If you want to join the ABC Wednesday go to mrsnesbitt´s place today and just register at the bottom of today´s post.

Tuesday, January 22

Bu-merke, Bo-merke og LOGO

Som en oppfølging av mine innlegg om blogging og anonymitet (eller det motsatte) tok jeg i går noen bilder som har direkte tilknytting til dette temaet.
Det første bildet er en vegg full av Tagging (eller moderne kunst) som noen muligens vil kalle det i dette kulturelle mangfoldsåret.

Jeg er helt avvisende til tagging og mener det er hærverk og forsøpling av offentlig rom.

En av våre SkyWatch venner blogget om Grafitti for noen dager siden, men jeg påpekte da overfor han, at dette syns jeg gikk under begrepet Street Art slik det også kan oppleves som turistattraksjon i Brussel. Her kan dere se at Lucky Luke faktisk trekker raskere enn sin egen skygge. Denne byen er verd et besøk uansett holdninger til EU og Nato. Ikke minst for å spise Moules Frites

Tagging er jo et forsøk på å sette sitt Bumerke på et trafikkert sted, slik at andre med samme interesse kan se hvor taggeren har vært. Blant dyrene urinerer de og vi kaller det hvistnok revirmerking. Urinering på offentlig sted er forbudt, mens tagging????

Bildet til venstre vil jeg klassifisere som “Bomerke” . Det er de offentlig taggerne som forteller at her har kjendiser bodd. Kanskje blir det en plakett på mitt hus en gang i fremtiden dersom bildene mine kunne bli værd millioner.
Det hverken håper (passivt) eller tror (aktivt) jeg på. Den aktive og passive relasjonen har jeg hentet fra Arne Næss bok om Livsfilosofi. Les den.

Den tredje utgaven av signaturer kaller jeg LOGO og grafisk profil.

På et hyggelig møte med nettredaktør Børge Einrem og Webdesigner Siv Holen ved Informasjonsavdelingen på Rikshospitalet i går, fikk nestlederen i RH´s Brukerutvalg Arild Engen og undertegnede en flott mulighet til å gi bruker-tilbakemeldinger vedrørende de “nye” hjemmesidene til Helseforetaket. Jeg deltok for et år siden i forprosjektet til denne fornyelsen, og påtar meg gjerne litt av æren for at opplegget og utseende er blitt slik dere kan se på bildet,eller ved å besøke Hjemmesiden. Nå er det bare å håpe at ikke HF-eieren forlanger at Helse Sør-Øst´s logo og grafiske degign skal erstatte det flotte opplegget RH har fått til.

Så til relevansen knyttet til å signere blogger og kommentarer. Jeg har valgt ArneA, er fornøyd med det, men ville det vært mer kult om jeg hadde brukt Rebusen: Eagle5, Kallenavnet: Drassen eller Psevdonymet: vonGrevenkopf. Tja, hvem vet.

Monday, January 21

Negativt betyr egentlig positivt


I dagens morgenkåseri (NRK 07.25) berørte en av mine favoritter, forfatteren Niels Chr, Geeylmuyden (hør forresten Ett av hans kåserier her ) en av de største paradokser vi opplever som pasienter med hyppig kontakt med Norsk helsevesen. Bruken av ordet negativt.

Siden nyttår har jeg, som NCG, opplevet flere negative tibakemeldinger fra helsepersonell på sykehus. Først var det en negativ u-strix, og på fredag en negativ biopsi av hudkreftprøvene. Tidligere har jeg fått beskjed om negativ MRSA etter sykehusoppholdet i Spania, og i dag forventer jeg en negativ utvikling av PSA målingene.

Negative biopsier ble jeg første gang kjent med etter den kombinerte transplantasjonen av hjerte og nyre for snart ti år siden. Rutinene tilknyttet det å sjekke avstøtninger inneholder nemlig beskjeder, gjerne i forbifarten på korridoren, fra sykepleiere som slenger ut "biopsien var negativ" med et smil. Er man ikke forberedt på at alle disse meldingene egentlig betyr at det er POSITIVT for oss pasienter at prøvene ikke gir positive utlag for sykehuset, kan man få utilsiktede reaksjoner. Jeg glemmer aldri min medpasient på RH som etter flere positive biopsier endelig opplevet sin første negative. Tårene rant. Så lykkelig var han.

Om noen tror tror det utvalgte kåseriet fra NCG´s arkiv har noe med mine malerier å gjøre, kan det jo tolkes både positivt og negativt ettersom. Uansett er berøring viktig både for mennesker og fugler, slik det fremkommer på bildet fra en utstillingsmonter i en butikk.
Ha en flott uke.

Sunday, January 20

Bloggere, kommentatorer og anonymitet

I dag tok hun meg på sengen, anemone som sent i går blogget om anonymitet ved blogging.
Siden vi fikk en liten clash tidligere i uken, har jeg gått svanger med en blogpost om det å være "helt åpen" eller litt åpen eller totalt anonym når vi skriver, og ikke minst kommenterer andres blogger.
Jeg skrev en post om bloggingens opphav i desember 2007 hvor jeg også henviste til Jorn Bargers gode råd for Bloggere. Hans råd nummer 4 er:
4. Being truly yourself is always hipper than suppressing a link just because it's not trendy enough. Your readers need to get to know you.

Jeg har således valgt å være så lite "masquerading"(pretend to be someone one is not) som mulig, og ikke minst unngå det man synger i The phantom of the Opera
Masquerade!
Paper faces on parade...
Masquerade!
Hide your face so the world will never find you...
Spesielt når jeg kommenterer en annens blog føler jeg at jeg ikke bør skjule min identitet og opptre anonymt. Det er det selvfølgelig full anleding til i denne web-verden, og vi kan også velge bort dette selv ved settinger, men jeg syns at legger jeg hodet på blokken ved å skrive, bør jeg også tåle at noen mener noe om teksten og bildene.
Et annet "prinsipp" jeg har, er ikke å kommentere kommentarene. Kommentarfeltet er de besøkenes forum. Jeg har selvfølgelig anledning til å fjerne spam, (fra ubehagelige og anonyme kilder) men en kommentar verdsetter jeg fordi den besøkende ikke bare har tittet, men også vist meg oppmerksomhet og energi ved å gi meg tilbakemeldinger jeg forhåpentligvis kan lære noe av.
Ikke minst har det vært gledelig og nyttig gjennom fotonettverkene, og slik det fremkom på et portugisiske nettsted etter at redaktøren hadde funnet disse maleriene på flickr. Det ga meg inspirasjon til flere malerier i samme stil, og trygghet på at det er noen der ute som liker det jeg gjør. Og hvem jeg er?
Slik så jeg i hvert fall ut på Wessels Plass i går.

Saturday, January 19

Primulas and Saturday (Night Fever)

Variasjoner i bloggen er vel også en nødvendighet for å holde mine besøkende nyskjerrige og spente på hva kommer i dag.
På min vei til Rikshospitalet for å sjekke utviklingen av en av bivirkningene ved det å være transplantert, hudkreften, måtte jeg passere denne samlingen av Primula planter. For meg betyr det at våren nærmer seg da det vel er den første vårblomst blomsterbutikkene velter over oss. Søte, men stusselige hver for seg. Kanskje det er derfor at tilbudene er mange jo flere du kjøper.

På veien måtte jeg også passere butikkvinduet som jeg blogget om i desember på en Sky Watch Friday . Man kan jo få Night Fever av mindre, men det er jo også et eksempel på at kameraet (selv om det er et lite Sanyo Xacti CG6 som får plass i lommen) alltid bør være med deg. En mulighet finnes selvfølgelig i de beste kameramobilene, men fortsatt er det mange av oss som ikke henger med på den galoppen.

Det gjør jeg imidlertid på IT siden. Tirsdag annonserte Apple sin nye MacBook Air. Fristende, men det blir nok heller en ny MacBook Pro som kjøpes  på dagens lørdagsshopping til Eplehuset i Operapassasjen. (mon tro hva de skal kalle den nå som Operaen er flyttet til Bjørvika)

En spennende lørdagskveld ønskes dere alle.

Oppdatering!
Det blir nok ikke handling i dag likevel.

Friday, January 18

Sky Watch Friday and Helge´s Birthday


My first duties on this Friday Jan 18, is to send All the Best to my good friend and best-man Helge on his birthday. Have a relaxed time at Bjorli this weekend.

And speedy recovery to Asbjørn and thanks for the visit. It is always nice to see you at here, and I trust AnneKath will bring you safe home in your new car after your medical-visit to Oslo and NIMI.

Then our mind and feelings can concentrate on the spectacular views the Lady “Mot Havet” can observe from her position at the old marketplace “Kipperviktorvet” in Ålesund, the Art Nouveau City.

Today photos ends the "promotion activity" I have been doing this week, and will once more, hopefully, give you the desire to visit this town.


The first photo is a result of facing the sun behind the mountain Sula south of the harbour reservoir. The next photo is coming into my eyes when turning my lens to the left looking south-east towards the sunshine in Hjørundfjord and the Sunnmøre Alpes.Turning 180 deg. right gives you the northern part of Brosundet with the lighthouse Moljå and the island Gordøy to the west,and after that, later last saturday we can watch the sunset from the balcony at my childhood apartment. Have a nice weekend all blogfriends.

Thursday, January 17

Art Nouveau eller Jugendstil

Dagens bloggpost kommer litt sent på luften etter en formiddag med dyptlesing i en blog som trigget litt mer enn vanlig da heltinnen også er Harry Hole fan. Det må likevel etter en blomsterpause i går, bli noen flere ord og bilder fra Ålesund
Denne vakreste av Norges byer er Art Nouveau eller Jugend byen fremfor noen. Bybrannen 23. januar 1904 gjorde Ålesund til Norges jugendstilby. Bybrannen la hele trebyen i aske og gjorde 10.000 av de 12.000 innbyggerne hjemløse. Den nye byen – over 600 hus, halvparten murhus – ble bygd fra 1904 til 1907. Resultatet ble en av landets mest særpregede byer. Ålesund er den eneste norske byen hvor sentrum utelukkende er bygd i mur. Aldri har heller så mange norske arkitekter vært i sving samtidig på ett byggeprosjekt. Over femti mennesker har signert hus i Ålesund, vel tretti av dem var utdannet arkitekter. Gjenoppbyggingen av Ålesund skjedde på samme tid som Norge løsrev seg fra unionen med Sverige. Også arkitektene var opptatt av ”det nasjonale”. Hvordan skulle en ”norsk” arkitektur se ut? Samtidig var arkitektene utdannet i utlandet, internasjonalt orienterte og godt informert om sin samtids trender. Alt dette gjenspeiler seg i arkitekturen i Ålesund. I ettertid ser vi at mange av de karakteristiske trekka ved den internasjonale jugendstil/art nouveau setter sitt preg på byen.
Dette klippet og mer til kan finnes blant all den dokumentasjon som er laget om Ålesund. Jeg yter mitt bidrag ved å vise noen av de bildene som jeg fikk med meg på en liten formiddagstur sist lørdag.Først må selvfølgelig Ål´sundet vises. I de gamle sjøbuene tørker og lagrer man ikke lenger klippfisk eller andre produkter fra det storslåtte havet utenfor Mørekysten. Buene er omgjort til leiligheter og hoteller, og innerst i sundet mot Hellebroa finner vi Jugendstilsenteret .
Fra den andre siden av Ålesund bys Golden Gate som er opphavet til navnet Brosundet ser vi Tullen sammen med GamleOrdføraren Arve. Bildet er tatt etter en fisketur på Borgundfjorden hvor torsken gyter hver vår.
Ålesund må sees med nesen vendt oppover. Det er detaljene og fasadene som i dag viser det typiske Jugendpreget. Her kommer noen smakebiter: Klikk på bildene får dere dem i stort format.


For ikke å kjede dere med lange fotobeskrivelser og adresser, (og kanskje litt til ære for anemones interiører) tar jeg bare med den Art Nouveau lysekronen som henger i stuen her, og ser med forventning frem til Sky Wach Friday i morgen

Wednesday, January 16

Blomsterblog - Orchid and Rose

Med jevne mellomrom dukker det opp bilder av blomster i de Bloggene jeg besøker. Kanskje et feminint preg blant mine blogvenner, eller bare en glede ved å bringe videre noe av det vakreste i naturen. Denne orkideen kom hjem i går.

An Orchid is
a plant with complex flowers that are typically showy or bizarrely shaped, having a large specialized lip (labellum) and frequently a spur. Orchids occur worldwide, esp. as epiphytes in tropical forests, and are valuable hothouse plants.
Hvordan den overlever eller blomstrer flere ganger har jeg ingen kunnskap om, så derfor tar jeg med et bilde av en av våre Roser på Solvang. Den kommer tilbake år etter år, og vakker er den også.