Monday, February 6

Dortemesse


Dortemesse
Originally uploaded by ArneA.

Under advent var jeg flink til å kople dagene med tradisjoner, forberedelser til julen og historiske oppfatninger av hva ting i naturen og kalenderen betydde. Det har ikke vært min hensikt å overta etter avisenes skriving om samme tema.
Været (østlandssendingen advarer mot ekstreme transport utfordinger) og dagen i dag krever imidlertid en liten oppfølging.
6. februar kalles i gammel tid for Dortemesse, og navnedagens er Dortes eller Doroteas dag. Sammensatt av det greske DORON (gave) og THEOS (gud) betyr altså navnet Gudegave, og på samme måte het det i gammel tid at dersom det kom snø 6. februar, ville vinteren vare lenge.
Ved å se ut av vinduet sier jeg bare: Takk for det.

1 comment:

Anonymous said...

Man bør alltid finne ut om en sak har positive sider.
Jeg kan se at PLOGEN har vært på besøk!! -:)
T