Monday, May 23

Maling er moro


Maling er moro
Originally uploaded by ArneogTullen.

Etter kommunikasjon med Flickr Support(Kjempeservice fra Corey), hvor jeg ba om muligheten for å presentere flere grupper av bilder i egne felt, og etter å ha lest nøye den kommunikasjon som løpende foregår på Flickr Help, har jeg nå oppdatert mitt bildegalleri (egne akryllmalerier).

Galleriet viser nå ca 120 av mine forsøk på å få noe til innen malekunsten. Bildene er plassert i kronologisk rekkefølge, og viser klart at jeg både uttrykksmessig og kvalitetsmessig fortsatt føler meg frem innen dette medium. Noe er kopier og etterligninger av store kunstnere. Andre er egne kreative forsøk. Læring gjennom å forstå hva og hvordan andre kunstnere har arbeidet, er viktig for en som bare kan kalle seg Autodidakt, og er stolt av det.

Det å vise frem bilder på nettet som både avslører og utfordrer er en terskel som en amatør må gå over. Å legge seg frem for kritikk, dersom noen gidder å gjøre det, er utfordrende og spennende.

Denne posten erstatter en tidligere da oppdatering og organisering av "sets" og "tags" i Flickr førte til at bildene ble borte. Nå er alt under kontroll og jeg anbefaler alle å gå for et pro account etter å ha prøvet ut det frie medlemskapet først.

No comments: