Sunday, September 11

TX Cor


TX Cor
Originally uploaded by ArneA.

Årets Landskonferanse for Hjerte - Lungetransplanterte i Norge ble avholdt denne helgen på Sundvollen utenfor Oslo. Over 50 transplanterte med mange pårørende var samlet for å diskutere vår felles utvikling og ha det hyggelig sammen.
På slutten av samlingen ble dette bildet tatt av noen av de hjerte transplanterte.
En hyggelig samling og mange flotte personer som betyr mye for hverandre.

1 comment:

Anonymous said...

Hei Arne
Vi hadde jo en hyglig wekend, nå må vi bare få opp FHLT sin blog Trond Steinstø