Wednesday, August 31

August 31, 2005

I dag er kanskje den siste dagen hvor mine malerier blir å finne i denne bloggen.
Fra 1. september vil jeg forsøke å publisere mine bilder i den internasjonale blog versjonen.
Etter oppmuntringen fra Portugal, hvor en skribent fant mine arbeider så interessante at han ba om lov til å publisere dem i sin egen blog, har jeg funnet ut at den siden av mitt liv trenger en mer internasjonal vri, og ikke minst et språk som kan forstås globalt slik bilder også gjør.
Den engelske versjonen finnes på globalarne.blogspot.com

Denne bloggen vil ikke dø, men anvendes mer til trivialiteter som vanlig.

No comments: