Wednesday, April 26

Katastrofen i Chernobyl


Klokka 01:23 den 26. april 1986 (lokal tid) skjedde den første av to eksplosjoner som resulterte i de utslippene som senere medførte radioaktiv forurensning over hele Europa. I løpet av de ti dagene brannen varte ble omkring 5.000 tonn bor, dolomitt, sand, leire og bly sluppet over enhet 4 for å slukke brannen og stanse de ukontrollerte kjernereaksjonene.
Tsjernobyl-ulykken for 20 år siden er tidenes mest alvorlige kjernekraftulykke og fikk konsekvenser for en rekke lands kjernekraftutbygging i årene som fulgte. Ulykken medførte betydelig nedfall over store deler av Europa, deriblant Skandinavia. I Norge var det spesielt sentrale områder av Sør-Norge, Trøndelagsfylkene og søndre del av Nordland som fikk mest radioaktivt nedfall.
Denne beskrivelsen er hentet fra Statens Strålevern som har publisert er rekke nye Publikasjoner i anledning 20 års dagen for ulykken i dag.

For noen år siden kom jeg over et nettsted som tok oss med på en motorsykkeltur i traktene rundt Chernobyl. Se og les mer om Elenas reise gjennom
  • Ghost Town
  • 2 comments:

    RuneE said...

    Dersom du tar en titt her vil du se omtrent hvor det første kommersielle norske atomkraftverk skulle ligge. Det ble planlagt på slutten av 60-tallet, men ble stoppet av en stor lokal aksjon. Vi har hytte 3 km herfra og det er i underkant av 30 km fra Bergen. Sett Tsjernobyl inn her.

    RuneE said...

    Dette er for dumt! Det er selvfølgelig her du skal se! Beklager.