Thursday, July 6

Arrivederci Italia


Med en hilsen fra det sydligste punkt på Italias støvelhel takker Tullen og Arne for en flott tur gjennom fire regioner i det sydlige Italia.
Med utgangspunkt Napoli og Compania reiste vi gjennom Basilica til Puglia (helen) og berørte så vidt Calabria på returen.

Mange opplevelser og inntrykk skal vi komme tilbake til i kommende blogposter. Kanskje vil det gi andre tips om en tur hvor det ikke er skandinavisk språk å høre, og nesten ingen som snakker annet enn Italiensk. Hyggelige menesker møtte vi over alt som med tålmodighet og fakter hjalp oss til å finne frem selv om de ikke kunne lese kart.
Giornnada!

No comments: