Thursday, June 12

Singapore memories

Scanning old photos from our stay in Asia will in the coming days (and may be weeks) result in some presentation of the fantastic adventures and experiences we had in the mid 90s, individual and as a family.
Most of our photos are from traveling around in the fantastic diversity of cultures and countries more than twelve years ago in Asia. Being Director of Human Resources in DNV Asia Pacific resulted in lots of duties in areas/countries like Dubai / Oman, India, China / Hong Kong, Japan, Korea, South East Asia and Australia, and traveling between airports and cities all over Asia. Lot of work but also the possibility to gather memories of places and peoples.
This post will cover some of our relaxed periods in Singapore:
My wife in our home at Ardmore Park.
and on the jungle track (rough path) from home and the Orchard Road.
Relaxing in Cafe Flora at Orchard Road on the way to our local Emerald Hill No.5
where a Tiger Beer always was ready to cool you down.
Sometimes we went for a day-trip to the islands Bintan/Batan (Indonesia) where I felt like The Old Man and the Sea and can be seen as a quiet recovery only 45 minutes from Singapore.

4 comments:

Marie said...

Du verda så mykje du har opplevd og sett i livet ditt... Kjekt å sjå og lese!

Av og til undrar eg på korleis eg hadde hatt det om eg hadde tatt andre val i livet (ikkje tatt over garden og heller satsa på utdanning og god jobb), men eg har det bra eg det er ikkje det. Hadde vore kjekt å sett litt meir enn berre Norge da.
Skal slutte med mjølkekyr og gå over til ammekyr som det er mindre arbeid med.
Er på jakt etter ny jobb frå hausten av, blir kjekt med endring uansett kva det blir.

Anemone said...

Spennende. Østen har aldri liksom vært noe jeg har vært tiltrukket av i grunn, men når jeg ser dine bilder her, kan en ikke nekte for at det ser vakkert og fristende ut.

Undrer på om du hadde syntes det hadde vært lettere å malt menn om du hadde vært kvinne selv...?

Louis la Vache said...

"Louis" thanks you for your visit to his s H a K y S h O t.

For this next "ABC Wednesday", stop by for "Visions from Hell!"

Anonymous said...

情趣用品,情趣,情色,成人,A片,自拍,情趣用品,情趣,色情,成人影片,色情影片,免費A片,情趣用品,情趣,成人網站,A片下載,日本AV,做愛,情趣用品,情趣,美女交友,A片,辣妹視訊,情色視訊,情趣用品,情趣,色情聊天室,聊天室,AV,成人電影,A片,情趣用品,情趣用品,情趣商品,情趣,情趣情色,A片,AIO,AV,日本AV,色情A片,AV女優,A漫,免費A片,A片下載,情色A片,哈啦聊天室,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,色情聊天室,尋夢園聊天室,080視訊聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,免費視訊聊天,上班族聊天室,080中部人聊天室,視訊聊天室,視訊聊天,成人聊天室,一夜情聊天室,辣妹視訊,情色視訊,成人,成人影片,成人光碟,成人影城,自拍情趣用品,A片,AIO,AV,AV女優,A漫,免費A片,日本AV,寄情築園小遊戲,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,色情遊戲,一葉情貼圖片區,色情網站,色情影片,微風成人, 嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,18成人,成人影城,成人圖片,成人影片,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,080視訊聊天室,視訊聊天室情趣用品,A片,aio,av,av女優,a漫,免費a片,aio交友愛情館,a片免費看,a片下載,本土自拍,自拍,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,嘟嘟情人色網,一葉情貼圖片區,色情影片,情色網,色情網站,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區,成人小說,成人電影情趣用品,情趣,情趣商品,自拍,UT聊天室,聊天室,豆豆聊天室,哈啦聊天室,尋夢園聊天室,080聊天室,080苗栗人聊天室,H漫,A片,AV,AV女優,A漫,免費A片,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情小說,情色小說,情色文學,色情,寄情築園小遊戲,色情遊戲,SEX,微風成人,嘟嘟成人網,成人,18成人,成人影城,成人圖片,成人貼圖,成人圖片區情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣商品