Friday, November 16

Drastiske beslutninger godt å legge bak seg

Så har jeg tatt en drastisk beslutning. 
Jeg har avsluttet en av de bloggene som det har gitt meg mye å fungere som redaktør for.

FHLT Bloggen eller bloggen som jeg mente og trodde skulle være bloggen for Foreningen for Hjerte - Lunge Transplanterte, har i siste utgave av foreningens medlemsblad ingen henvisning til nettadressen. I siste årsrapport fra Styret ble bloggen heller ikke nevnt med ett ord. Dette kan ikke forstås på noen annen måte enn at  foreningens daglige ledelse og Styret har besluttet at bloggen ikke inngår som del av deres kommunikasjons strategi. Det er en beslutning jeg ikke bestrider at de har rett til, men som jeg selvfølgelig beklager.

I over to år har jeg skrevet over 230 innlegg, og bloggen er besøkt av over 14000. Om det er bra eller ikke, får andre vurdere, men på ett tidspunkt går man tom. I to måneder har jeg ventet på at det nye styret skulle ta et initiativ, og få overført redaktøransvaret (blogadresser, passord, og muligens opplæring) til en annen slik det ble snakket om på siste Årsmøte. Det har imidlertid vært taust på alle vis. Fjerningen av referansen er eneste tilbakemelding.

Konsekvensene er således at også jeg tar den drastiske beslutningen om 
å erklære bloggen Død,  
henvise lesere til andre blogger og hjemmesider som også dekker temaet, og 
som drives av personer med innsikt og nå med litt mer glødende interesse enn meg.

Jeg ønsker disse bloggerne godt vær og mange besøkende i tiden fremover.
Jeg har alltid vært glad for saker jeg har kunnet legge bak meg.

2 comments:

RuneE said...

Drastisk, men logisk og derfor nødvendig. Ikke alle kjenner sin besøkelsestid og det har du tatt konsekvensen av. Du har helt sikkert andre (også ting) å bruke din tid på ;-) .

Vel blåst!

Lucy said...

Du og din reaksjon er ikke alene. Det virker som om internett kom for brått på mange organisasjoner, men det ER fremtiden! Jeg kan ikke klare meg uten internett. Alle offentlige instanser legger ut info og skjema på webben.
Organtrengende blir mer og mer oppdtaert. Men det virker som om maktmenneskene holder fast ved den gamle tesen: "Kunnskap er makt", og at de derfor helst IKKE vil dele kunnsapen med bermen. Alle organisasjoner blir startet av idealister, hvor sak og formål var fokus. De samme organisasjonene overtaes etter hvert av maktmenneskene som har seg selv (og sine venner) i fokus.
Se på LNT, se på idrettsorganisasjoner, se på all verdens religioner, og ikke minst; se på helseforetakene. De organiserer seg bort fra grunntanken. Idealistene skyves bort og lyses i bann!

Det er veldig synd at din forening mister deg som en verdifull ressurs.
Se på LNT's nettsider. Der er layouten så "stilig" at du gidder ikke lese den. Høyrekolonnen med menyen er forsvunnet ned i dypet. Typografene påsto engang at "enklest er best", (eller "KISS . Keep It Simple, Stupid"). Sukk, det var dengang innholdet var viktigere enn staffasjen.

Med hilsen
Kirsten Lucy Rachelsdotter