Thursday, March 25

Maja ready for touring in Easter

Rikke and Maja are training for strolling the Easter city hunting for Easter bunnies and Easter eggs.
Most of the Norwegians are travelling up to the mountains during the Easter week to prolong the skiing season. That is why the streets of Oslo and the restaurants along Aker Brygge are our favorites. With Maja on Rikke´s or Tor´s back it is easier to move around without using the push chair. Springtime is here within a few days.

1 comment:

Anne said...

Der ja, kjemperealt!! Har gått noen turer jeg også med sønnen på ryggen, og skal si det er praktisk.

Ser da jammen ut som om den lille prinsnssa liker det også :-)